suomen-saveltajat-minna-leinonen

Suomen säveltäjien seminaari

Minna Leinonen, Otso Björklund – puheenvuorot

Inhimillisyys ja epäinhimillisyys sävellystyössä

Suomen Säveltäjät ry:n seminaari käsittelee säveltämistä inhimillisenä toimintana, tekoälyn asettamia kysymyksiä ja hyvinvointia luovassa työssä.

14.00 Seminaarin avaus
Suomen Säveltäjät ry:n toiminnanjohtaja Vappu Verronen

14.10 Säveltäminen inhimillisten kokemusten peilinä
Säveltäjä Minna Leinonen

14.40 Tekoäly sävellystyössä – työkalu, avustaja, luova toimija?
Tekoälytutkija Otso Björklund

*** Suomen Säveltäjät ry:n tarjoama kahvitauko, 20 min ***

15.30 Paneelikeskustelun alustus: Huomasiko säveltäjien poissaoloa pandemia-aikana kukaan?
Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä

15.45 Paneelikeskustelu
Osmo Tapio Räihälä, muusikko Eero Saunamäki, säveltäjät Aino Tenkanen ja Lotta Wennäkoski, moderaattori Lasse Lehtonen

16.30 Seminaarin päätös

LISÄTIETOJA

Seminaarin aluksi säveltäjä Minna Leinonen käsittelee säveltämistä inhimillisten kokemusten peilinä. Taidetta ei tehdä tyhjiössä, vaan kokemus ympäröivästä maailmasta vaikuttaa väistämättä siihen, millaista musiikkia sävelletään.

Tätä seuraa tekoälytutkija Otso Björklundin puheenvuoro tekoälystä säveltämisen työkaluna, avustajana ja luovana toimijana. Musiikki tarjoaa merkittäviä haasteita tekoälymenetelmille, joten tekoälyn kehitys ei vielä näy musiikkisovelluksissa. Tekoälyn rooli sävellystyössä voi olla aluksi ennemmin avustaja kuin itsenäinen säveltäjä.

Väliajan jälkeen siirrytään keskustelemaan säveltäjän työn inhimillisistä aspekteista. Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä kuvaa alustuksessaan, miten pandemia-aika kohteli kaltoin myös säveltäjiä – mutta huomasiko säveltäjien poissaoloa kukaan? Keskustelua aiheesta jatkavat Osmo Tapio Räihälän kanssa muusikko Eero Saunamäki sekä säveltäjät Aino Tenkanen ja Lotta Wennäkoski. Miten ihmisen keholliset ja henkiset tarpeet ja hyvinvointi kytkeytyvät sävellystyöhön? Millaisia paineita koronapandemia on tuonut ammattiin?

Tilaisuuden juontaa ja paneelikeskustelua moderoi musiikintutkija Lasse Lehtonen.

PUHUJAT

Minna Leinonen on tamperelainen nykysäveltäjä, jonka sävellykset saavat usein impulssin arjessa kohdatuista asioista, luonnosta, ympäristön muutoksista ja kansanperinnöstä.

Otso Björklund (Helsingin yliopisto) on musiikin rakenteen laskennalliseen analyysiin erikoistunut tietojenkäsittelytieteen väitöskirjatutkija, jolla on myös maisterintutkinto musiikkitieteestä.

KUVA: Heikki Tuuli