Vastuullisuus

Tampereen Strategia 2020
Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Strategia 2030

Tampereen Musiikkijuhlat on osa Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikköä. Toimintatapamme pohjautuvat Tampereen strategia 2030:een, jonka painopisteitä ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraalit teot ja tulevaisuuden edelläkävijyys. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa käytännön vastuullisuustoimenpiteistä, joita Tampereen Musiikkijuhlat toteuttaa päivittäisessä toiminnassaan.

Teot

Näin kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

1. Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Ympäristö ja ilmastoteot
Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

2. Ympäristö- ja ilmastovastuu

Tampere Biennale on Valitse vastuullisemmin -toimija. Jos sinulla on huomioita tai ideoita vastuullisuustoimista, jotka eivät ole vielä käytössämme mutta jotka olisi mahdollista toteuttaa, voit ehdottaa niitä sähköpostitse osoitteeseen music@tampere.fi. Konkreettisiin toimiin johtavien vinkkien antajat palkitaan!

Olemme osa Kaikukortti-verkostoa, jonka tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Lue Kaikukortin käyttöohjeet liput-sivulta.

Turvallinen tapahtuma

Näitä periaatteita noudatamme.

1. ANNAMME TILAA KAIKILLE

Jokainen ihminen on yhdenvertainen. Olet tervetullut omana itsenäsi riippumatta syntyperästäsi, etnisestä taustastasi, kielestäsi, kansalaisuudestasi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi, mielipiteestäsi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, perhemuodostasi, vammaisuudestasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi tai muusta sinua koskettavasta tekijästä. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

2. EMME HYVÄKSY SYRJINTÄÄ, HÄIRINTÄÄ TAI VÄKIVALTAISTA KÄYTÖSTÄ

Jokaisella on oikeus nauttia tapahtumasta rauhassa.

3. HUOMIOIMME TOISTEMME ERILAISET RAJAT JA KUNNIOITAMME NIITÄ

Keneenkään ei kosketa ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

4. TURVALLISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ

Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa ahdistelua, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tapahtuman periaatteita tai saamastaan huomautuksesta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tilaisuudesta.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ

Jos havaitset tai koet festivaalillamme seksuaalista, rasistista, homofobista, transfobista, ableistista tai muuta häirintää tai muunlaista asiatonta käytöstä, ota yhteys paikalla olevaan henkilökuntaan ja/tai häirintäyhdyshenkilöömme. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia. Yhteydenottaja voi myös halutessaan pyytää, että asiaa ei viedä eteenpäin.